Kategori: Sjukdomar

Antalet svenskar som drabbas av cancer ökar

Fler och fler svenskar drabbas av cancer. Anledningen är att vi blir äldre här i Sverige. De cancerformer som ökar är främst hudcancer, lungcancer, prostatacancer, bröstcancer och tjocktarmscancer. De former av sjukdomen som minskar är i matstrupen, magsäcken och tunntarmen. Detta förklaras av bättre kostvanor. Vidare så är det kvinnorna som ligger bakom den största ökningen. Det handlar då främst om hudcancer. Överlevnaden är mycket större nu än tidigare men trots det är cancer den vanligaste dödsorsaken i Sverige hos personer som är yngre än 80 år. Den cancersjukdom som tar flest liv är lungcancer. Rökning är den största riskfaktorn för att dö i cancer. Sedan följer fetma och övervikt.

Close-up of Breast Cancer Ribbon