Vad innebär en sjukdom eller behandling?

Som patient eller anhörig är det inte lätt att hålla koll på vad en sjukdom eller behandling innebär. Kanske finns en oro eller osäkerhet på grund av detta. Vilket är egentligen helt onödigt om man tänker efter. Den här bloggen har därför som mål att tillhandahåll aktuell och tillförlitlig information om olika sjukdomar, behandlingar, symtom och läkemedel. Ambitionen är att samla och publicera intressanta artiklar och få bloggen att fungera som en informationscentral som ger patienten och anhöriga mer kunskap. Målgruppen är som nämnt patienter, anhöriga och allmänheten. Avslutningsvis skall det även påpekas att innehållet här på bloggen är till för informationsbruk. Det betyder att inläggen här på Patientinformation.se inte är avsedda att användas i stället för, utan som ett komplement till professionell medicinsk rådgivning eller behandling.