Bota migrän

Migrän är en sjukdom som många svenskar lider av idag. Uppskattningsvis runt 200 000 människor drabbas av kronisk intensiv huvudvärk i vårt land, och det är denna som kallas för just migrän.

Dessa siffror är baserade på de som fått en diagnos, men mörkertalet tros vara stort. Migrän uppstår oftast efter stress, vid mens eller ägglossning, väderomslag, lågt blodsocker m.m. Anledningen kan skilja sig åt från person till person. En del reagerar på vissa saker medan andra reagerar på något annat i listan av orsaker. Men exakt vad som händer innan migrän uppstår är forskarna inte helt säkra på, vilket gör det svårt att ta fram en medicin som kan förebygga anfallen.

Det finns hopp för den som lider av migrän får oftast så pass svåra anfall att hon eller han måste ligga ner i ett mörkt rum för att huvudvärken ska mildras. Vissa kräks också på grund av den intensiva smärtan. Hur människor reagerar är olika. En del anser att vissa läkemedel hjälper medan andra helt enkelt biter ihop tills det går över av sig själv eftersom tabletterna ändå inte har någon större verkan. Det som gör det svårt att behandla just migrän är att anfallen oftast kommer på en gång utan förvarning. Alltså tar det tid innan någon medicin har möjlighet att börja verka i tid. Nu har det dock forskats fram en metod som skulle kunna fungera vid behandling av kronisk migrän. Företaget Allergan är ett läkemedelsföretag som forskat fram positiva resultat när det gäller användning av deras läkemedel Botox. Genom att injicera botox har många migränpatienter fått sina liv tillbaka. De som lidit av kronisk, aggressiv migrän i många år har nu hittat ett läkemedel som faktiskt hjälper. Sjukdomen botas dock inte eftersom botox är ett medel som går ur kroppen efter några månader. Därför måste man göra regelbundna återbesök, men detta kan vara väl värt att göra för att slippa de otrevliga migränanfallen.

Kontroversiellt läkemedel
Botox ses av många som ett skönhetsmedel, men faktum är att detta visat sig vara effektivt på flera andra sätt än just för att släta ut rynkor. När botox sprutas in i kroppen slappnar nämligen vissa känselnerver av som kan orsaka just migrän. Botox passar inte alla, men enligt läkare som är experter inom neurologi hjälper detta läkemedel cirka 60-70 % av de som lider av sjukdomen. Denna behandling rekommenderas till de som har fler än två anfall i månaden och där ingen annan medicin hjälper. Alltså är detta inget alternativ för den som har enstaka migränanfall då och då. Eftersom en så stor del av befolkningen lider av migrän forskas det mycket inom detta område. Att hitta en behandlingsform som faktiskt fungerar är ett stort framsteg inom forskningen, och därför är nu botox godkänt som förebyggande behandling av kronisk migrän av Läkemedelsverket.

botox_mot_migran